• Kleding Reglement S.C. Espel

  1. Ieder lid is automatisch deelnemer aan het kledingplan
  2. Tot het kledingplan behoort een wedstrijdshirt en broek, deze worden teamsgewijs verzorgd en uitgedeeld.
  3. Trainingspakken, regenjacks en accessoires vallen niet onder het kledingplan. ( de vereniging verzorgt de watertas met spons, aanvoerdersband, bidons en evt kratjes voor de bidons.
  4. De onder 2 en 3 genoemde artikelen blijven eigendom van S.C. Espel.
  5. Voor het gebruik van de onder punt 2 en 3 genoemde artikelen is jaarlijks een bedrag van € 24,- verschuldigd. ( dit bedrag is bij de contributie inbegrepen)
  6. Van de leden wordt verwacht dat zij onder 2 en 3 genoemde artikelen netjes zullen behandelen en de verantwoording hiervoor dragen.
  7. De kleding wordt om de 5 jaar vervangen, mits er een andere keuze wordt gemaakt door het bestuur en/of kledingcommissie.
  8. Ieder nieuw lid krijgt één paar voetbalsokken met vereniginslogo. Heeft men vaker nieuwe sokken nodig dan zijn deze te verkrijgen bij de bestuurskamer tegen een vergoeding van € 12,- voor senioren en €6,00 voor junioren.
  9. Zonder toestemming van het bestuur mogen wegens verplichtingen jegens de sponsoren, geen teksten op de kleding worden aangebracht zoals namen, logo’s etc.
  10. Aan het begin van ieder competitieseizoen wordt de teamtas aan de leiders uitgedeeld. De leider controleert de inhoud van de tas en tekent voor ontvangst.
  11. Het beheer en het wassen van de kleding is een teamverantwoordelijheid, en wordt gecoördineerd door de leider. De kleding wordt steeds door 1 persoon mee naar huis genomen om centraal te worden gewassen. Dit kan 1 vast persoon per team zijn maar mag uiteraard ook per toerbeurt worden geregeld.
  12. In de tas bevindt zich het wasvoorschrift dat opgevolgd dient te worden. In het mapje in de tas zit ook de inhoud van iedere tas vermeld. Controleer na de wasbeurt of alles nog aanwezig is.
  13. Gesponsorde trainingspakken en voetbaltassen vallen onder de individuele verantwoordelijkheid van de speler. Maar blijven wel eigendom van de vereniging.
  14. Schade of vermissing van de kleding dient direct te worden vermeld bij de leider. Deze geeft de informatie door aan iemand van de kledingcommissie. ( zie formulier in het mapje). Deze overleggen dan met het bestuur of er wel of geen kosten voor vermissing/beschadiging in rekening wordt gebracht bij het team.
  15. Iedere speler is zelf verantwoordelijk dat zijn/haar kleding na de wedstrijd in de teamtas komt, bij vermissing worden de kosten in rekening gebracht bij de speler/of team.
  16. De kleding dient uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen te worden, niet tijdens trainingen en is niet bedoeld als vrijetijdskleding, dit geldt ook voor de trainingspakken ( indien van toepassing)
  17. Aan het eind van het seizoen wordt de teamtas weer ingeleverd. Een bestuurslid en de kledingcommissie controleert de inhoud van de tas en tekent voor ontvangst.
  18. Wanneer er aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken in de tas worden de kosten van vervanging hiervan in rekening gebracht bij het team.
  19. In gevallen waarin dit reglement niet voorzie, beslist het bestuur.