• Historie S.C. Espel

  Al bij de inrichting van barakkenkamp Espel werd rekening gehouden met ontspanning: de woonbarakken stonden in een grote rechthoek met een voetbalveld in het midden.

  Op 1 mei 1958 werd S.C. Espel opgericht. De club bestond uit een gymnastiek- en voetbalafdeling. De sportclub telde 42 leden.

  Het allereerste bestuur bestond uit voorzitter Kooiman, secretaris Wim van Hooff en penningmeester Berend Kragt. De eerste jaren werd er op het terrein in het kamp gevoetbald. Één van de arbeidersbarakken deed dienst als kleedkamer. In 1960 verhuisde S.C. Espel naar het dorp. Het niet aangelegd voetbalveld aan de Bosrand werd in gebruik genomen. De eerste notulen dateren van 3 maart 1960.

  Van de contributie werd men toen niet rijk. In het seizoen 1960/1961 werd vastgesteld op fl. 1,50 per maand per gezin en ieder gezinslid mocht dan voetbal en gymnastieken.

  Later werden de acties uitgebreid met lotto/toto, de Grote-club-actie, rad van avontuur, het verloten van vleesprijzen tijdens thuiswedstrijden van het eerste voetbalelftal. In mei 2000 werd een grote veiling georganiseerd om de diverse sportafdelingen een financiële injectie geven. Deze veiling bracht fl. 64.000,- op. En in mei 2017 werd er een veiling georganiseerd voor realisering van het MFS. Hiermee werd door ons 1200 inwoners tellende dorp 140.000 euro opgehaald. Met het dorpsfeest in juni 2018 werd het MFS geopend.

  Op 1 juli 1960 was het bestuur als volgt samengesteld:
  - Voorzitter De heer Kooiman
  - Secretaris De heer Weggemans
  - Penningmeester De heer Kragt
  - Commissaris De heer Steijaert
  - De heer Matijssen
  - Voetbal-toto De heer Mensen

  Sportcomplex de Bosrand
  De bestuursvergaderingen werden veelal bij de bestuursleden thuis gehouden, voor de jaarvergadering week men, bij gebrek aan een eigen onderkomen, uit naar Cafe Restaurant de De Ducdalf. De sportclub beschikt weliswaar over een kleedgebouw, maar dat was absoluut niet geschikt om in te veragaderen; tot eind 1968 was er geen elektriciteit, om van verwarming al helemaal niet te spreken. In 1971 legde het bestuur de aanvraag voor een nieuw kleedgebouw neer bij de wethouder van jeugd- en sportzaken. Deze wethouder stelde het bestuur voor om samen met de ijsclub een plan op te stellen voor de bouw van een nieuwe accommodatie, om zodoende de kosten te kunenn delen. Zo vonden de besturen van de ijsclub en S.C. Espel elkaar.

  Oude kantine van buiten

  In dezelfde periode besloot de gemeente om in diverse dorpen de kleedruimten die soms in erbarmelijke staat verkeerden, te vernieuwen. Ook Espel viel in de prijzen. Alleen de aanleg van de centrale verwarming zou ten laste van de vereniging komen. In het voorjaar van 1973, toen de bouw bijna afgerond was en besprekingen omtrent de c.v. in een vergevorderd stadium waren, kwam de ijsclub met het idee om de kosten die voor de aanleg van de verwarming waren geraamd, te gebruiken als startkapitaal voor de bouw van een kantine. En zo geschiedde het dat in 1973 twee openingen verricht werden; in augustus werd het nieuwe kleedgebouw door wethouder Schreuder geopend en op 18 november 1973 vond de eerste vergadering van S.C.Espel in de nieuwe kantine plaats.

  Het ledenaantal groeide, evenals het teamgevoel en al snel bleek de kantine te klein. In 1978 werd zij dan ook ingrijpend verbouwd tot de ruimte die het tot afsluiting van de kantine in juli 2018 bleef. Twee keer zo groot als de oude kantine en ook een bestuurskamer werd niet vergeten.

  Je kon erop wachten, ook het aantal kleedkamers voldeed niet meer en in 1982 werd het aantal kleedkamers van 2 naar 4 gebracht. Sinds 1969 zijn er lichtmasten op het veld. Onmisbaar bij het trainen in de avonduren.

  In 1983 werd de naam voor het heuse sportaccommodatie bedacht door Mans Vos; Sportpark de Bosrand.

  Na tientallen jaren van intensief gebruik begon de kantine grotere gebreken te vertonen. Na jaren van plannen maken en gesprekken met de gemeente werd in 2016 dan ook echt besloten om vol voor een MFS te gaan. Een multifunctioneel sportcentrum. Jos Bus, Herman Poland en vele anderen staken hun schouders eronder. In mei 2017 werd met de veiling 140.000 euro opgehaald. Met het dorpsfeest in juni 2018 werd het MFS geopend.

  De kantine werd door de jaren heen beheerd door de familie Weitering, familie Keetman, famillie Warmolts, familie Eilander, het duo Belinda Timmerman / Karin de Graaf, Karin Jol – De Graaf / Miranda Reijneveld en Erwin en Miranda Vos. In het MFS zullen Erwin en Miranda Vos de uitbatersrol voortzetten met een team van kantinevrijwilligers.

  Blauw wit
  De voetballers van S.C. Espel speelden de eerste jaren in het zwart-wit. Maar omdat meerdere polderclubs deze kleuren voerden, werd er in 1960 besloten om in het vervolg blauw-wit te gaan dragen. Blauw-wit is ook de naam van het sportblaadje dat in 1966 door enkele vrijwilligers is opgericht en soms maandelijks, soms tweemaandelijks en soms jaarlijks werd uitgegeven, al naar gelang de ingeleverde kopij. Later volgde nog maandelijkse blaadje de penalty. Hier kon je iedere maand weer naar uitkijken.

  Ereleden
  S.C. Espel kent vier ereleden, te weten: Jans Weggemans, Gerhard Eilander, Roel Warmolts en Jetze Tjepkema.

  Oud-profvoetballers zijn: Lody Kragt en Pieter Bijl