Gemeente heeft €355.000,- toegezegd! 0

Geplaatst op 7, juni 2017


Gisteravond zijn de plannen voor het multifunctioneel sportcentrum voor de laatste keer besproken in het gemeentehuis. Tijdens de rondetafelgesprekken heeft Jos Bus antwoord gegeven op de verschillende vragen vanuit de fracties. Nadat alle vragen door Jos Bus waren beantwoord werd het definitieve oordeel geveld.

In september kan de bouw van het MFS beginnen! De gemeente heeft €355.000,- euro toegezegd voor de realisatie van het multifunctioneel sportcentrum voor Espel.

Natuurlijk werd hier door de bouwgroep, samen met de gemeente, op geproost met champagne! Wij willen iedereen die iets heeft betekend voor de realisatie van het MFS ontzettend bedanken, met in het bijzonder de ‘Bouwgroep’!

Gemeente heeft €355.000,  toegezegd!/nieuws

0 Berichten