Flessenactie

Geef een fles voor de ZES !

 
Net als vorig jaar houden we de actie

Op zaterdag 2 januari 2016 van 13.00- 15.30 uur.

 

 

Het is de bedoeling om met de pupillen van de F-jes t/m de C’s langs de deuren van onze dorps- en buitenwegbewoners te gaan en te vragen of zij hun lege bierkratten en statiegeldflessen bij ons willen inleveren.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen.  We hopen dan ook van harte dat jullie ons willen helpen. We verwachten alle voetbaljeugd, samen met een vader of moeder per gezin, om 13.30 uur bij ’t Mozaïek. Neem je skelterkar, kruiwagen of boodschappenwagentje mee om in het dorp de flessen in te zamelen.

Ook  doen we een oproep aan ouders, die een auto en kar hebben, om de kinderen die naar de buitenwegen gaan te begeleiden. Deze ouders kunnen zich opgeven per mail vóór 29 december 2015 onder vermelding van Geef een fles voor de zes. Als je niet kunt helpen mail dan ook even vóór 29 december naar:  dezes.scespel@gmail.com

 

Na afloop staan de koffie en warme chocomel/limonade klaar.

 

Geef een fles voor de ZES !

 

Wanneer;

 zaterdag 2 januari 2016 vanaf 13.00 tot 15.30 uur

Waar;

   bij u aan de deur

(niet thuis? ’t Mozaïek is ‘s middags open: het wordt zeer op prijs gesteld

als u het daar brengt, of bij uw buren afgeeft.

Mailen naar dezes.scespel@gmail.com kan ook, dan halen wij het een andere keer op)

Wat;

uw lege statiegeldflessen en bierkratten (statiegeldbonnetjes Coop zijn ook welkom)

Waarom; 

om zo geld in te zamelen  t.b.v. voetbalactiviteiten

Wie;

de voetbaljeugd van Espel

en DE ZES danken u hartelijk!

 

bewaar uw lege bierkratten en statiegeldflessen  na de feestdagen voor ons!!!